top of page
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

הבית הפוליטי של אמריקנים תומכי ישראל ותומכי שלום

ABOUT US

אודות J Street

J Street הוא הבית הפוליטי של אמריקנים ציונים, פרו-ישראלים ותומכי שלום הפועלים מתוך אהבה ודאגה עמוקה למדינת ישראל, הרצון לשמור על בטחונה ולהבטיח את עתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו פועלים בפוליטיקה האמריקנית ובקרב הקהילה היהודית בארה"ב ומגייסים תמיכה במדיניות שמקדמת אינטרסים משותפים ישראלים ואמריקנים, כמו גם, ערכים יהודיים ודמוקרטיים, המובילים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת פתרון של שתי מדינות לשני עמים.

עיקר פעילותה של הנציגות בישראל היא פיתוח קשרי הארגון באזור ואירוח של משלחות חברי קונגרס וסטודנטים. צוות המשרד עובד בשיתוף עם ישראלים רבים אשר מסייעים בידינו לחשוף קהלים שונים בארה”ב – נבחרי ציבור, חברי קונגרס, סטודנטים ומנהיגי הקהילה היהודית – לנעשה בישראל ולאתגרים בפניהם המדינה ניצבת. פעילויות חינוכיות אלה מלמדות את הלוקחים חלק בפעילותנו על המורכבות, הקושי והכאב בבסיס הקונפליקט הישראלי-פלסטיני והמצב בשטח, כמו גם על הצורך הדחוף להביא לסיום הסכסוך ולהסכם שלום.

 

מדיניות

אנו תומכים במדיניות אמריקנית אשר תקדם את האינטרסים הלאומיים של ארה”ב, וכן את האינטרסים ארוכי הטווח ואת הביטחון של מדינת ישראל.

אנו מאמינים שהמדיניות בה ארגוננו תומך תשפר את סיכויי ארה”ב לקדם מזרח תיכון יציב ובטוח יותר – תוצאה אשר תשרת את האינטרס הלאומי האמריקני, כמו גם את זה של ישראל.

   פתרון שתי מדינות לשני עמים

פתרון שתי מדינות לשני עמים הכרחי למען ביטחונה של ישראל וביצורה כביתו הלאומי של העם היהודי. פתרון שתי מדינות לשני עמים הוא הפתרון היחיד שיבטיח שמירתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ששוכנת בגבולות בטוחים המוכרים בינלאומית לצידה של מדינה ריבונית פלסטינית.

  ביטחון

תמיכתנו בפתרון שתי מדינות לשני עמים הוא חלק מרכזי ממחויבות J Street לביטחון ישראל. אנו מאמינים כי זהו גם אינטרס ביטחוני אמריקני ואמצעי חיוני להבטחת ביטחון ישראל כביתו הדמוקרטי של העם היהודי. כל הסדר מדיני המבוסס על עקרון זה יכלול בתוכו: הסדרים מקיפים שיבטיחו את ביטחונה של ישראל, לקיחת אחריות ביטחונית מצדם של הפלסטינים והתחייבות פלסטינית לחדול ממעשי טרור והסתה. J Street מגנה בעקביות כל פעולות טרור המתבצעות על ידי ישויות מדיניות או אחרות כנגד מדינת ישראל ואזרחיה.

הקשר המיוחד בין ישראל לארה"ב וסיוע בטחוני

אנחנו תומכים בקשר אמיץ וחזר בין ישראל לארה"ב, הכולל סיוע אמריקני לבעלת הברית שלנו שיבטיח את

הבטחון של ישראל ואת היתרון הצבאי האיכותי שלה.

Boycotts, Divestment & Sanctions - BDS

אנחנו מתנגדים לתנועת ה BDS, אשר אינה תומכת בפתרון שתי מדינות לשני עמים, ולא מכירה בזכות של העם היהודי למדינה, ואשר אינה מבדילה בין התנגדות לקיומה של ישראל עצמה והתנגדות לכיבוש השטחים מעבר לקו הירוק.

policy

צור קשר

הודעה נשלחה בהצלחה

03-533-9949

ג׳יי.אס.אי.אף. ישראל (ע״ר)

פרטי הקשר של הצוות בישראל

נדב תמיר, מנכ״ל ג׳יי סטריט בישראל

עדינה ווגל-אילון, ראש הסגל 

איב ליפסון, סגנית מנהלת, ג׳יי סטריט בישראל

contact
bottom of page